Tenhults naturbruksgymnasium

Tenhults Naturbruksgymnasium har byggt nya lokaler till sin verksamhet och var i behov av nya anläggningar till sina djur. 

Vi utförde först ett projekteringsarbete åt Jönköpings kommun där vi hjälpte till med att ta fram ett underlag för de nya anläggningarna för reptiler och amfibier och vi fick senare även själva uppdraget att konstruera anläggningarna.

Vi har levererat kompletta djuranläggningar med stommar, tätskikt, glas, filtersystem, pumpar, belysning och olika biotopmiljöer. Vi har anpassat miljöerna efter kundens önskemål om djurarter. 

Anläggningarna och miljöerna är producerade och tillverkade i vår verkstad och har levererats i moduler som har sammanfogats på plats.

Tillverkningen startade parallellt med att själva husbyggnationen startade, vilket minimerade leveranstiden och vår installation var färdig strax innan huset kunde tas i drift.

Projekt

  • Kund: Tenhults naturbruksgymnasium
  • Kategori: Djuranläggning
  • Webb: rjl.se
”Ett pålitligt och flexibelt företag som tillåter och vill att man är delaktig genom hela projektet. Professionella med gedigen kunskap inom sitt speciella område.”

Djurvården, Tenhults Naturbruksgymnasium