Från hobby till affärsverksamhet

 

 

 

 

 

Konstgjorda naturmiljöer

Det hela startade med ett brinnande intresse för olika exotiska djur, framför allt
reptiler av olika slag men även amfibier, spindlar, insekter och fiskar.

Lusten att försöka återskapa en naturlig miljö till respektive djurart blev snabbt ett
lika stort intresse. Jag ville försöka framhäva djurens normala beteende genom att
efterlikna dess ursprungliga miljö. Många av djuren var väldigt vackra, men det
var först i en vacker miljö som djuren verkligen kom till sin rätt.

Det blev många projekt till mina egna och andras djur och
med tiden växte företaget fram.

Mikael Malm

Grundare av Konstgjorda naturmiljöer AB

Konstgjorda naturmiljöer AB grundades år 1990 av Mikael Malm och har sedan
dess tillverkat miljöer av många olika slag. Idag tillverkar vi inte bara miljöer till
privatpersoner utan även till djurparker, muséer, teatrar, mässor, hotell, butiker
och många andra företag. För oss är kvalité och detaljrikedom viktigast

Välkommen att kontakta oss!