Stiernhööks gymnasium

Design och tillverkning av biotopmiljöer för olika typer av djur. Vi har byggt kompletta anläggningar med stommar, tätskikt, konstgjorda miljöer, filtersystem, pumpar och belysning.

Vi har anpassat miljöerna efter kundens önskemål om djurarter. Miljöerna är producerade i våran verkstad och levererade i moduler som har sammanfogats på plats. Detta för att minimera byggtid på plats.

Projekt

Vi är mycket nöjda över er fantasi och utförande kring dom naturliga miljöer ni skapat i dom olika terrarierna. Även har ni lagt till dom tekniska detaljerna för djurens välmående och personalens ergonomi i den dagliga verksamheten. Funktionen likväl som det estetiska är viktigt för oss och djuren.
Det är även viktigt att själva byggprocessen går lätt, att det inte uppstår komplikationer och att man ser dom behov som finns. Det har ni lyckat väldigt bra med. Om vi någon gång i framtiden skall utveckla programmet eller bygga om så kommer vi att höra av oss!
Tack för ett bra samarbete!

Anders Knapp
Gårdschef